Endemic to Baja: Xantus's Female Feeding Young

Chuparrosa de Xantus
Xantus's Female Feeding Young

Chuparrosa de Xantus